Öresund
Startsida
Om Öresund
Bolagsstyrning
Substansvärden & portfölj
Aktien
  • Allmänt om aktien
• Antal aktier & aktiekapital
• Aktieägare
• Utdelningspolicy
• Inlösen
• Skatteverkets
  allmänna råd och
  rekommendationer

• Utdelning av AcandoFrontec

Rapporter & pressmeddelanden
Kalender
Kontakta oss
Investment AB Öresund.
Box 7621. 103 94 Stockholm.
Tel. 08-402 33 00. Fax 08-402 33 03.
E-post info(at)oresund.se

Öresunds största ägare inklusive styrelsen enligt Euroclear
den 31 december 2014 1)
 

Aktieägare Antal aktier Andel, %
 
Styrelsen
Mats Qviberg 2) 4 945 660 21,8
Anna Engebretsen 3) 633 350 2,8
Magnus Dybeck 30 000 0,1
Marcus Storch 4) 12 000 0,1
Laila Freivalds 300 0,0
Märtha Josefsson 0 0,0
Totalt styrelsen 5 621 310 24,7
 
Större ägare
Sten Dybeck 2) 932 810 4,1
Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse 839 465 3,7
Johan Qviberg 699 970 3,1
Astrid Ohlin 614 359 2,7
Jacob Qviberg 3) 576 300 2,5
CBNY - Norges Bank 566 891 2,5
Totalt större ägare 4 229 795 18,6
 
Totalt styrelsen och större ägare 9 851 105 43,3
 
Övriga ägare 12 877 802 56,7
Totalt 22 728 907 100,0Ägarstatistik enligt Euroclear den 31 december 2014

Innehav Antal aktieägare Andel av aktiekapitalet, %
1 - 500 15 721 8,3
501 - 10 000 3 199 24,8
10 001 - 167 66,9
Totalt 19 087 100,0


1) Aktieinnehav den 31 december 2014 samt därefter kända förändringar.

2) Inklusive maka.

3) Inklusive familj.

4) Inklusive maka och bolag.


Sidan uppdaterad 2015-02-27.