Öresund
Startsida
Om Öresund
Bolagsstyrning
Substansvärden & portfölj
Aktien
  • Allmänt om aktien
• Antal aktier & aktiekapital
• Aktieägare
• Utdelningspolicy
• Inlösen
• Skatteverkets
  allmänna råd och
  rekommendationer

• Utdelning av AcandoFrontec

Rapporter & pressmeddelanden
Kalender
Kontakta oss
Investment AB Öresund.
Box 7621. 103 94 Stockholm.
Tel. 08-402 33 00. Fax 08-402 33 03.
E-post info(at)oresund.se

Öresunds största ägare inklusive styrelsen enligt Euroclear
den 31 december 2015 1)
 

Aktieägare Antal aktier Andel, %
 
Styrelsen
Mats Qviberg 2) 4 939 660 21,7
Anna Engebretsen 3) 639 350 2,8
Magnus Dybeck 30 000 0,1
Marcus Storch 4) 20 000 0,1
Märtha Josefsson 4 000 0,0
Laila Freivalds 1 575 0,0
Totalt styrelsen 5 634 585 24,8
 
Större ägare
Sten Dybeck 2) 947 818 4,2
Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse 900 000 4,0
Johan Qviberg 699 970 3,1
Astrid Ohlin 605 000 2,7
Jacob Qviberg 3) 576 800 2,5
CBNY - Norges Bank 540 394 2,4
Totalt större ägare 4 269 982 18,8
 
Totalt styrelsen och större ägare 9 904 567 43,6
 
Övriga ägare 12 824 340 56,4
Totalt 22 728 907 100,0Ägarstatistik enligt Euroclear den 31 december 2015

Innehav Antal aktieägare Andel av aktiekapitalet, %
1 - 500 15 517 8,1
501 - 10 000 3 059 23,6
10 001 - 175 68,3
Totalt 18 751 100,0


1) Aktieinnehav den 31 december 2015 samt därefter kända förändringar.

2) Inklusive maka.

3) Inklusive familj.

4) Inklusive maka och bolag.Sidan uppdaterad 2016-03-16.