Öresund
Startsida
Om Öresund
Bolagsstyrning
Substansvärden & portfölj
Aktien
  • Allmänt om aktien
• Antal aktier & aktiekapital
• Aktieägare
• Utdelningspolicy
• Inlösen
• Skatteverkets
  allmänna råd och
  rekommendationer

• Utdelning av AcandoFrontec

Rapporter & pressmeddelanden
Kalender
Kontakta oss
Investment AB Öresund.
Box 7621. 103 94 Stockholm.
Tel. 08-402 33 00. Fax 08-402 33 03.
E-post info(at)oresund.se

Öresunds största ägare inklusive styrelsen enligt Euroclear
den 31 december 2015 1)
 

Under maj 2016 genomfördes en uppdelning av Öresunds aktier varigenom varje befintlig aktie delades upp i två nya aktier, en så kallad aktiesplit 2:1. Nedanstående tabeller har omräknats till följd därav.

Aktieägare Antal aktier Andel, %
 
Styrelsen
Mats Qviberg 2) 9 879 320 21,7
Anna Engebretsen 3) 1 278 700 2,8
Magnus Dybeck 60 000 0,1
Marcus Storch 4) 40 000 0,1
Märtha Josefsson 8 000 0,0
Laila Freivalds 8 000 0,0
Totalt styrelsen 11 274 020 24,8
 
Större ägare
Sten Dybeck 2) 1 895 636 4,2
Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse 1 800 000 4,0
Johan Qviberg 1 399 940 3,1
Astrid Ohlin 1 210 000 2,7
Jacob Qviberg 3) 1 153 600 2,5
CBNY - Norges Bank 1 080 788 2,4
Totalt större ägare 8 539 964 18,8
 
Totalt styrelsen och större ägare 19 813 984 43,6
 
Övriga ägare 25 643 830 56,4
Totalt 45 457 814 100,0Ägarstatistik enligt Euroclear den 31 december 2015

Innehav Antal aktieägare Andel av aktiekapitalet, %
1 - 1 000 15 517 8,1
1 001 - 20 000 3 059 23,6
20 001 - 175 68,3
Totalt 18 751 100,0


1) Aktieinnehav den 31 december 2015 samt därefter kända förändringar.

2) Inklusive maka.

3) Inklusive familj.

4) Inklusive maka och bolag.Sidan uppdaterad 2016-05-13.