Öresund
Startsida
Om Öresund
Bolagsstyrning
Substansvärden & portfölj
Aktien
  • Allmänt om aktien
• Antal aktier & aktiekapital
• Aktieägare
• Utdelningspolicy
• Inlösen
• Skatteverkets
  allmänna råd och
  rekommendationer

• Utdelning av AcandoFrontec

Rapporter & pressmeddelanden
Kalender
Kontakta oss
Investment AB Öresund.
Box 7621. 103 94 Stockholm.
Tel. 08-402 33 00. Fax 08-402 33 03.
E-post info(at)oresund.se

Öresunds största ägare inklusive styrelsen enligt Euroclear
den 31 december 2013 1)
 

Aktieägare Antal aktier Andel, %
 
Styrelsen
Mats Qviberg 2) 4 945 660 21,8
Öystein Engebretsen 3) 633 350 2,8
Fredrik Grevelius 50 000 0,2
Magnus Dybeck 30 000 0,1
Marcus Storch 4) 8 000 0,0
Per-Olof Eriksson 4 000 0,0
Laila Freivalds 300 0,0
Totalt styrelsen 5 671 310 25,0
 
Större ägare
Sten Dybeck 2) 921 574 4,1
Johan Qviberg 699 970 3,1
Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse 675 000 3,0
Astrid Ohlin 600 000 2,6
Jacob Qviberg 3) 576 300 2,5
JPM Chase N.A. 519 196 2,3
Totalt större ägare 3 992 040 17,6
 
Totalt styrelsen och större ägare 9 663 350 42,5
 
Övriga ägare 13 065 557 57,5
Totalt 22 728 907 100,0Ägarstatistik enligt Euroclear den 31 december 2013

Innehav Antal aktieägare Andel av aktiekapitalet, %
1 - 500 13 440 8,0
501 - 10 000 3 109 24,3
10 001 - 170 67,6
Totalt 16 719 100,0


1) Aktieinnehav den 31 december 2013 samt därefter kända förändringar.

2) Inklusive maka.

3) Inklusive familj.

4) Inklusive maka och bolag.


Sidan uppdaterad 2014-04-03.