Öresund
Startsida
Om Öresund
Bolagsstyrning
Substansvärden & portfölj
Aktien
  • Allmänt om aktien
• Antal aktier & aktiekapital
• Aktieägare
• Utdelningspolicy
• Inlösen
• Skatteverkets
  allmänna råd och
  rekommendationer

• Utdelning av AcandoFrontec

Rapporter & pressmeddelanden
Kalender
Kontakta oss
Investment AB Öresund.
Box 7621. 103 94 Stockholm.
Tel. 08-402 33 00. Fax 08-402 33 03.
E-post info(at)oresund.se

Öresunds största ägare inklusive styrelsen enligt Euroclear
den 31 december 2016 1)
 

Aktieägare Antal aktier Andel, %
 
Styrelsen
Mats Qviberg 2) 9 799 320 21,6
Anna Engebretsen 3) 1 415 700 3,1
Magnus Dybeck 60 000 0,1
Marcus Storch 4) 40 000 0,1
Märtha Josefsson 8 000 0,0
Laila Freivalds 3 000 0,0
Totalt styrelsen 11 326 020 24,9
 
Större ägare
Sten Dybeck 2) 1 899 700 4,2
Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse 1 800 000 4,0
Johan Qviberg 1 399 940 3,1
Astrid Ohlin 1 230 000 2,7
Jacob Qviberg 3) 1 153 600 2,5
CBNY - Norges Bank 837 373 1,8
Totalt större ägare 8 320 613 18,3
 
Totalt styrelsen och större ägare 19 646 633 43,2
 
Övriga ägare 25 811 181 56,8
Totalt 45 457 814 100,0Ägarstatistik enligt Euroclear den 31 december 2016

Innehav Antal aktieägare Andel av aktiekapitalet, %
1 - 500 15 245 4,7
501 - 10 000 5 235 22,0
10 001 - 350 73,3
Totalt 20 830 100,0


1) Aktieinnehav den 31 december 2016 samt därefter kända förändringar.

2) Inklusive maka.

3) Inklusive familj.

4) Inklusive maka och bolag.Sidan uppdaterad 2017-10-26.